Organisatie

de WalBurgt

Onderneming
Telefoon
0620409808
Beschrijving

De WalBurgt is een organisatie die sturing en ondersteuning biedt bij begeleid wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding voor personen met verschillende soorten stoornissen waar onder Autisme Spectrum Stoornis.

De WalBurgt hanteert als uitgangspunt dat ook clienten met een stoornis kunnen leren en ontwikkelen, en het recht hebben om middenin de maatschappij te staan, en daarin volwaardig te participeren.

Bij het ondersteunen van de client hanteert de Walburgt de wens van de client als leidraad voor haar handelen, en betrekt haar clienten daar waar mogelijk bij het ondersteuningsproces.

De Walburgt  is Dekra gecertificeerd.

Contactpersonen van de WalBurgt