Organisatie

Impact Midden

Non-profit, Netwerkorganisatie
E-mailadres
info@impactmidden.nl
Telefoon
06-48510859
Beschrijving

Als organisatie maak je onderdeel uit van een systeem van bedrijven, inwoners, organisaties en overheden met aanpalende, gedeeltelijk overlappende gebieden. Impact Midden verbindt de partijen in dit systeem door van elkaar te leren, elkaar te inspireren en gezamenlijk organisatieoverstijgende vraagstukken aan te pakken. Hierdoor versterken we elkaar in het bouwen aan een duurzame, gezonde, sociale betekeniseconomie!

Over ons
Vanuit een diep besef dat alles met elkaar verbonden is, zijn wij ons bewust dat alles wat wij als mens of organisatie doen effect heeft op al het leven om ons heen. Door de nieuwe economie aan te jagen en zichtbaar te maken, dragen we bij aan de leefbaarheid van de aarde voor mens en natuur.

Een aantal landelijke en lokale partijen hebben de krachten gebundeld om gezamenlijk de organisatie (i.o.) Impact Midden op te zetten. Het doel van deze organisatie is het samenbrengen van bedrijven, organisaties en overheid om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en gezamenlijk organisatieoverstijgende vraagstukken aan te pakken. Hierdoor versterken we elkaar in het bouwen aan een duurzame, gezonde, sociale betekeniseconomie!


Wat gaat Impact Midden doen?

  • Werken aan een nieuwe economie
  • Als overheidsorganisatie of bedrijf alleen kun je niet alle uitdagingen die de transitie naar een circulaire en sociale economie biedt, het hoofd bieden. Impact Midden brengt per vraagstuk stakeholders bij elkaar en faciliteert het proces om te komen tot oplossingen, waarin nieuwe initiatieven tot stand komen. Hierdoor wordt langzaam het systeem veranderd. We doen dit in het Systeem Innovatie Lab.
  • Vergroten van kennis en expertise
  • Het vergroten van kennis van ondernemen met impact is een belangrijk aandachtspunt. Voor het vergroten van kennis en expertise werken we samen met overheden, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen. De impact ondernemers in de regio hebben kennis en expertise van ondernemen met impact opgebouwd. Deze kennis verbinden we met concrete (regionale) uitdagingen.
  • Vergroten van de zichtbaarheid
  • We werken aan de profilering van lokale ondernemingen en het vergroten van de bekendheid met het concept ondernemen met impact in Midden-Nederland. Namens de deelnemers aan Impact Midden zijn wij gesprekspartners bij overheden en anderen die ondernemen met impact willen stimuleren.
  • Omdat Impact Midden net gestart is, zijn we begonnen met systeem innovatie. In de komende periode gaan we ook de andere twee activiteiten, vergroten van kennis, expertise en zichtbaarheid, ontwikkelen en uitwerken.


Deelgenootschap
Impact Midden kiest als organisatievorm het Deelgenootschap. De grondleggers hiervan zijn Henry Mentink en Damaris Matthijssen.

Het Deelgenootschap bestaat uit deelgenoten, zij hebben een verbintenis afgesloten met het deelgenootschap en hebben gezamenlijk beslissingsbevoegdheid. Het deelgenootschap werkt samen met bondgenoten, die samenwerkingspartners, afnemers en toeleveranciers zijn. Ook zijn er supporters, dit zijn (particuliere) personen die het initiatief een warm hart toedragen. Tenslotte zijn er ook initiatiefnemers, dé bouwers aan betekeniseconomie in Nederland, die ons inspireren en met ons samenwerken om Impact Midden op de kaart te zetten.