Organisatie

DoorDacht Doen

Onderneming
Beschrijving

DoorDacht Doen faciliteert en ondersteunt manieren waarop we in steden (leren) omgaan met initiatief en elkaars meningen en wensen. Daarnaast ondersteun ik maatschappelijke initiatieven en initiatiefnemers in brede zin vanuit mijn ervaringen in de non-profit en het onderwijs.

De naam DoorDacht Doen geeft goed weer hoe ik werk, Hierbij staan de drie hoofletters D in de naam staan voor mijn 3D blik (het van alle kanten bekijken), als voor het Dromen, Denken en Doen, ze zijn allen belangrijk.

Opdrachtgevers: Gemeente Amersfoort en andere gemeenten LSA Bewoners, Gerb&, Grondwerk, ABC Amersfoort, Movisie, StadsLAB033, Stichting het zit even tegen, Jude Catering, Vrijwilligerscentrale Huizen, SmwN

Diensten

#Leren:

1 Stadskrachtacademie (Amersfoort)

2 Kinderwijkdialogen (Amersfoort)

# Dialoog en gesprek:

1. Begeleiden en organiseren gesprek/dialogen

2. Online en offline bijeenkomsten burger- en overheidsparticipatie en sociale thema’s

# Advies en ondersteuning

1 Gemeenten & organisaties: Kritische meedenker van buiten, beleidsmatige ondersteuning en ontwikkelen trainingen en leeromgevingen professionalisering democratische ontwikkeling, participatie en duurzaam co-creëren met stadmakers

2 Organisaties en bewonersinitatieven: Samenwerken met de wijk en gemeente, ondersteuning teksten, praktijkonderzoek, fondsenwerving en lobby

 

Georganiseerde bijeenkomsten / gegeven workshops

# Workshop VNG Summerschool Democratie 2019 # Presentatie Werkatelier burgerinitiatieven, met LSA (Uitvoeringsautoriteit A&O fonds Gemeenten) # Tussen Wil en wet 2018, organiseren 2 workshops (Movisie), Vrijwiligerscentrale Huizen, avond over burgerparticipatie

Voorbeeld verslaglegging

Rapport Ervaringen met bestuurlijke ontwikkeling in de gemeente Amersfoort (2017).

Initiatieven

# Stadskrachtacademie (Amersfoort) # Kinderwijkdialogen Amersfoort # Platform Sociaal Ondernemen Amersfoort # Burgerschap & burgerschapsvorming (Linkedingroep, 1850+ leden ) # Lab Democratie (Twitter)

Contactpersonen van DoorDacht Doen
Ik wil deelnemen