Organisatie

Stadskrachtacademie (Amersfoort)

Onderneming, Netwerkorganisatie
Beschrijving

Verbindt, ontzorgt en faciliteert het gezamenlijk leren over publieke thema's voor onze stad

Om ervoor te zorgen dat goede sociale, duurzame en circulaire ideeën in Amersfoort uitgebroed kunnen worden en kunnen groeien en bloeien, is het belangrijk dat we met elkaar een ondersteunend ecosysteem van werkvormen en leeraanbod creëren. Hierdoor kunnen inwoners (sociaal)ondernemers, ambtenaren, raadsleden en professionals elkaar vinden, met elkaar vak- en praktijkkennis uitwisselen en van elkaars kracht leren. Bij de Stadskrachtacademie leren we van en met elkaar, zodat we de stad mooier kunnen maken.

Aanbod

In het najaar van 2020 en begin van 2021 zal de Stadskrachtacademie Amersfoort (project van DoorDacht Doen) in ieder geval:

    2 Broedplaatsen organiseren, voor Bewoners033, zie verslag 10 september en 26 november
    In ieder geval 2 Impactsessies, broedplaatsen voor (impact)ondernemers, ambtenaren en raadsleden. Mogelijk gemaakt door Gemeente Amersfoort
    2 sessies organiseren over communicatie en samenwerken in de stad, zie het verslag van 11 november. Voor Samen maken we Nieuwland en Gemeente Amersfoort.
    Een opdracht rondom inburgering en samenwerken in het (leer)ecosysteem in Amersfoort, opdrachtgevers: Ontmoetingscentrum Entree, Taalkamer Soesterkwartier, New Bees en Blauwe Paraplu
    Introduceren workshops (groeiplaatsen) samen met Bewoners033 voor inwoners met een idee voor hun straat, wijk of stad.

Maar er kan meer, enkele voorbeelden:

    BIj de Stadskachtacademie kunnen we stadsgesprekken organisereen. Een voorbeeld is een dialoog over het nieuwe beleidskader inclusieve stad, samen weten we meer!
    Bij de Stadkrachtacademie kunnen we met elkaar onderzoeken hoe we wijken aardgasvrij kunnen maken en hoe we dat sociaal en op inclusieve wijze kunnen organiseren?
    Of misschien wil jij als ambtenaar / raadslid graag een keer rondgeleid worden of ervaring opdoen bij de initiatieven waar je stukken over gaan?
    etc.

De Stadskrachtacademie begint in Amersfoort. Hierbij is Stadskrachtacademie (Amersfoort) onderdeel van Stadskrachtacademie.nl, een online plek waar we lessen en webinars met elkaar gaan delen.

Contactpersonen van Stadskrachtacademie (Amersfoort)
Bekijk Stadskrachtacademie (Amersfoort) ook in