Persoon

Andrea Reijersen van Buuren

Wie is Andrea?

Hai, wat leuk dat je mijn profiel bekijkt!


Ik ben Andrea, gelukkig getrouwd met Henk en samen hebben wij vier prachtige dochters. En sinds kort een Beagletje, Joy. Een toepasselijke naam, want er gaat niets boven geluk en vreugde! 


Wij wonen in De Bilt, naast Utrecht, in een hele leuke en gezellige wijk. We delen in onze wijk (bijvoorbeeld kleding en kinderfietsjes) en kijken naar elkaar om. We fietsen binnen 15 minuutjes naar hartje Utrecht. Wij zijn dol op deze stad, we hebben er gestudeerd en veel vrijwilligerswerk gedaan met onze Stichting Back Home. 

Mijn werk en hobbies

Ik ben sinds 5 jaar ondernemer en mijn bedrijf heet Schoolgeluk -Training & Coaching. Ik train en coach op basisscholen. Teamgeluk; Klassengeluk, Directiegeluk en Leerkrachtgeluk; in teams, bij directies, in pittige klassen en leerkrachten individueel coach en train ik. 


Ik ben 18 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs als leerkracht, ondersteuner van de remedial teacher en sociale vaardigheidstrainer. En ik heb in het verleden samen met Henk de Stichting Back Home opgezet, in Utrecht. De Stichting Back Home was een Stichting die verslaafden en daklozen hielp door middel van maaltijdvoorziening, praktische hulp en doorverwijzing naar andere hulpinstanties. Verder ben ik ook werkzaam geweest voor Stichting Groei, een Stichting die zorg droeg voor kansarmen en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Ook in Utrecht.


Ik ben erg sportief, sport meerdere keren per week en ben fan van BodyPump. Ik wandel veel met de hond, hou van mooie films en series kijken en van lezen. 

Mijn omgeving

Ik woon in De Bilt, vlak bij Utrecht. Ik woon op loopafstand van het bos en van de winkels. En binnen een kwartiertje ben ik met de fiets in hartje Utrecht. 


Ik vind de kloof basisscholen-buurt te groot. Bij mijn begeleding van pittige klassen werk ik veel met groepsdynamiek en groepsdruk. De kinderen geven aan dat ze van mij leren hoe het goed kan op school, maar dat ze dat juist weer kunnen afleren op straat o.i.v. groepsdruk. Dit met name in de allochtone buurten. Mijns inziens is het van enorm belang om buurthuizen en buurtwerkers en scholen veel meer te laten samenwerken. Daarbij is zeker kennis nodig van groepsdruk etcetera. Ik wil hier ook gratis eBooken voor beschikbaar stellen via Onderwijs31. Kennis op dit vlak ontbreekt alsmede samenwerkingsstructuren. Ik zou me hiervoor ook graag inzetten in mijn eigen plaats De Bilt/Blthoven in de toekomst. Maar mijn grootste droom is dat dit landelijk wordt ingezet. Om zo een inclusieve samenleveing te creëren. 

Mijn droom

Ik heb een droom…een droom voor een gelukkige, liefdevolle samenleving waarin iedereen erbij hoort, waarin we naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Jong, oud, autochtoon, allochtoon, vluchteling, weduwe en wees.
Een samenleving waarin we met elkaar bouwen aan een duurzame en gezonde toekomst voor onze kinderen. Een samenleving waarin iedereen de hulp kan krijgen die hij of zij nodig heeft.
Een samenleving waarin we de krachten bundelen en waarin mensen, initiatieven, organisaties, scholen en bedrijven samen optrekken en samenwerken.


Ik zelf zet me als ondernemer met mijn bedrijf Schoolgeluk in voor Onderwijs31. Met mijn bedrijf coach en train in op basisscholen en help ik goede samenwerking, communicatie en sterke relaties onderling te bevorderen. Met als doel gelukkige schoolteams, klassen, directies, leerlingen, leerkrachten en scholen te creëren. Mijn wens is ook de kloof scholen en buurten te verkleinen, om zo een inclusieve samenleving te creëren.
Op Onderwijs31 deel ik heel veel informatie gratis. Dit platform is bedoeld om te delen, te ontmoeten en samenwerkingen te bevorderen.


In mijn ogen is niets onmogelijk als mensen gaan samenwerken en daarom zet ik mij met passie in om dit mede mogelijk te maken via alle platformen van Hearbeat31!

Mijn expertise

Pabo plus opleiding; leer- en gedragsstoornissen bij kinderen, Disc en 3D coach en trainer, opleidingen in teamdynamiek, groepsfases en groepsdynamiek, begeleiden van pittige klassen. Specialisaties: gedrag, teamdynamieken, samenwerking, communicatie, relaties. 

Mijn drijfveren

Ik hoop scholen tot gelukkige plekken te maken, waar het kind en de leerkracht centraal staan. Gelukkige teams, gelukkige leerkrachten, gelukkige klassen, gelukkkige directies en een veilige school voor elk kind. 


Daarnaast wil ik de kloof school-buurt graag verkleind zien worden door betere samenwerkingen en betere kennis over groepsdynamiek en groepsdruk. 


Daarnaast heb ik de wens mensen, met name vrouwen, te helpen om in hun bestemming te komen. 


Mijn grootste droom is een inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt en zijn of haar steentje kan bijdragen. Een participatiesamenleving waarin iedereen participeert. Gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor elk mens. 

Mijn droomprojecten

Scholen veilige en gelukkige plekken maken voor directie, leerkracht kind en ouder. 


Mensen helpen om in hun bestemming te komen.


Een eerlijke en rechtvaardige samenleving scheppen voor elk mens op elk niveau. 

E-mailadres
Andrea@schoolgeluk.nl
Twitter Schoolgeluk - training en coaching (@en_training)
LinkedIN Andrea Reijersen van Buuren
Organisaties van Andrea
Organisaties waaraan Andrea verbonden is
Projecten uitgevoerd door Andrea
Projecten waarvoor Andrea contactpersoon is
Projecten waaraan Andrea bijdraagt
Bekijk Andrea Reijersen van Buuren ook in