Project   

Coöperatie Eemland (Gebiedscoöperatie)

A
Geplaatst op 6 mei 20, 16:17 uur

De gebiedscoöperatie voor Eemland begint steeds meer vorm te krijgen.
Een van de inspirerende voorbeelden is de Gebiedscoöpearatie IJsseldal zie ook deze link.

 

Hierbij alvast een eerste concept, meer informatie volgt.

Coöperatie Eemland gaat werken op meerdere zaken en op meerdere nivo's.
Coöperatie Eemland is onder meer:

  • De voedingsbodem voor bewonersinitiatieven
  • Het is de verbinding tussen andere coöperaties in de regio
  • Het zorgt voor kruisbestuivingen
  • Het bevordert voor eenheid 
  • Het geeft op termijn mogelijkheden om samen op te trekken in samenwerking met (grote) partijen

 


Gebiedonline

  • Zichtbaar maken wat er allemaal al is (alles is nu heel versnippert vaak weten mensen niet wat er is in de regio)
  • Ook zichtbaar wat hun visie, droom en doel is, en welke mensen er bij betrokken zijn
  • Hoe kan je mensen, initiatieven en middelen met elkaar te verbinden.

 

3 foto's