Project   

Werken met Netwerken

A
Geplaatst op 1 januari 21, 16:18 uur

Werken met Netwerken wordt steeds belangrijker!

In de huidige tijd is het voor bewoners, overheid, bedrijfsleven, professionele instellingen, informele organisaties steeds belangrijker om samen te werken. De verschillende partijen hebben niet meer alléén het geld en de kennis om hun maatschappelijke doelen te bereiken. De opgave is om met organisaties en individuen samen te werken om maatschappelijke doelen te bereiken. De uitdaging is om een netwerkomgeving te creëren, waarin de overheid niet meer de klassieke sturingsrol kan of wil oppakken om op resultaat te sturen, maar waarin met partners in de samenleving wordt gewerkt aan maatschappelijke doelen.  

AmersfoortSamen.nl ondersteunt het Werken met Netwerken, zie ook: https://amersfoortsamen.nl/projecten


Wil jij meedenken en/of meehelpen?

Wil jij meedenken en/of meehelpen stuur dan een email naar info@amersfoortsamen.nl om kennis te maken en verdere ideeën uit te wisselen.