De Amersfoortse Buurtmakers helpen je graag op weg. Een Buurtmaker deelt vrijwillig zijn ervaring, kennis en netwerk. Dus: worstel je met een concrete vraag "hoe doe ik dit, hoe pakken we dit aan?". Mail die vraag naar een Buurtmaker om weer een stap verder te komen met jouw project, waarmee je een positieve bijdrage wilt leveren aan Amersfoort.
Via het filter aan de linkerkant kun je Buurtmakers selecteren op specifieke thema's, rol en ervaring. Als je bent ingelogd op deze website kun je direct met de door jou gekozen Buurtmaker mailen. 

Wil jij ook een buurtmaker worden stuur den een email naar: info@amersfoortsamen.nl

 

3 stadmakers

Maarten Rector

Het geeft me energie om op creatieve wijze ideeën en partijen - leerlingen, onderwijzers. (bewoners)initiatieven, professionals en overheden - met elkaar te verbinden en het leren van en met elkaar te faciliteren.

Verbinder/meedenker/beleid

Mijn aanbod


Ik heb door de jaren veel kennis op gedaan over sociaal-maatschappelijke thema's, democratisering, participatie, diversiteit en het speelveld tussen bewoners(initiatieven), het stadhuis (en het gezamenlijk leren over deze thema's). Naast mijn brede kijk ben ik sterk als het gaat om meedenkkracht, kritische vragen stellen en verbindingen zien tussen mensen en kennis. Graag zet ik mijn kwaliteiten in om bewoners(initiatieven) een stapje verder te helpen. Zie hiervoor ook Stadskrachtacademie Amersfoort.

Meer...

Jessica de Ruijter

Heb je een vraag over het starten van een sociaal maatschappelijk project, neem gerust contact op.

Samenwerker, Starter en Beleid

Mijn aanbod


Ik heb de afgelopen jaren verschillende nieuwe sociaal maatschappelijke initiatieven opgezet in Amersfoort zoals de Blauwe Paraplu, Meet& Match en Platform Sociaal Ondernemen en bijgedragen aan nieuwe initiatieven zoals StadsLAB033. De ervaring die ik daar heb opgedaan zet ik ook graag in voor andere mensen die willen starten. Daarnaast heb ik gemerkt dat als je de impact van dit soort initiatieven wilt vergroten er vaak nog barrieres zijn. Dit komt vaak door knelpunten in het beleid en de structuren van het systeem. Hoe kunnen we 'leefwereld' en 'systeemwereld' dichterbij bijelkaar brengen? Ik heb ervaring in beleidsbeïnvloeding. Het zichtbaar maken van de knelpunten, het vormen van een coalitie en welke acties je in kunt zetten.

Meer...

Peter Rook

In Amersfoort-Nieuwland zijn wij 5 jaar geleden gestart met een wijkplatform van Coöperatie Gebiedonline. Dit online platform zorgt versterken van sociale cohesie, voor verbinding en nieuwe samenwerkingen met andere mooie platforms zoals het SchermVan. In Nieuwland hebben wij veel te danken aan coöperatie Gebiedonline en graag wil ik de ervaring en kennis inzetten in andere wijken, steden en gebieden.

Netwerker en verbinder

Mijn aanbod


In de afgelopen 6 jaar heb ik veel ervaring opgedaan in het bouwen aan een vitale, veerkrachtige, inclusieve, duurzame en gezonde samenleving met behulp van het online platform van Gebiedonline. Daarnaast heb ik mooie mensen en mooie initiatieven leren kennen zoals bijvoorbeeld het SchermVan. Deze ervaring wil ik graag inzetten in wijken, steden en gebieden.

Meer...